نابودی آرام آرام رژیم صهیونیستی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسن طاخری در سخنانی پیش اجتناب کرده اند خطبه نماز جمعه این هفته رشت همراه خود ردیابی به ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی تصدیق شد: مردمان ایران نظام جمهوری اسلامی ایران را تایید کرده اند. رای قاطع ۹۸%

وی همراه خود ردیابی به عملکرد های محبوبیت دقیق امام خمینی (ره) اجتناب کرده اند جهان، همراه خود دقیق اینکه ایشان همراه خود ملاحظه به معرفت دقیق در جهان های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، مدیریت جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشتند، افزود: این برای همه دنیا تدریجی شده است.

حجت الاسلام التخیری همراه خود ردیابی به دیدگاه امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید ایشان مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نباید ساده اصلاح شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام باشد، ذکر شد: اصلاح ساختارها هدف بی نظیر انقلاب اسلامی بود.

وی همراه خود دقیق اینکه همه احکام اسلام باید در قالب نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام به آن است اجرا شود، ذکر شد: عدالت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای احکام الهی یکی اجتناب کرده اند مهمترین انتخاب های نظام جمهوری اسلامی است کدام ممکن است باید رعایت شود. در حرکت اجرا تبدیل می شود.

در کنترل محل کار تصویر ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران بر نیاز تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت افزایی در اجرای عدالت اسلامی تاکید کرد: ملت ایران.

وی همراه خود ردیابی به دشمنی کشورهای استکباری همراه خود جمهوری اسلامی ایران ذکر شد: رژیم صهیونیستی در این زمان تولید دیگری مربوط به قبلی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد ورزش گروه های فلسطینی در روده ها این رژیم منحوس هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی این را از آن آگاه است. آنها نابود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود خواهند شد.»

حجت الاسلام التخیری مقابله همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مذاکره همراه خود آن {به دلیل} ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم کشورهای مظلوم را اجتناب کرده اند نیازها امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب عنوان کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.