موسسه مالی های آلمان نسبت به افتادگی مالی در صورت برداشتن صادرات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت روسیه هشدار دادند


به گزارش خبرگزاری فارس، عالی سرسرا غول پیکر بانکی در آلمان در این زمان هشدار داد کدام ممکن است اگر واردات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اجتناب کرده اند روسیه برداشتن شود، این ملت همراه خود افتادگی شدیدی مواجه احتمالاً خواهد بود.

آلمان، غول پیکر‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، برای تامین قدرت از نزدیک به روسیه تکیه کن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌های این ملت نسبت به احتمال هرگونه اختلال در صادرات حامل‌های قدرت اجتناب کرده اند روسیه ابراز اولویت کرده‌اند.

کریستین سوینگ، سرپرست مسئله دویچه موسسه مالی آلمان، شناخته شده به عنوان دبیر سرسرا NBB، ذکر شد: {به دلیل} نبرد نیروی دریایی روسیه همراه خود اوکراین، موسسه مالی های آلمانی پیش بینی دارند انبساط مالی این ملت به طور قابل توجهی کاهش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حدود ۲ سهم برسد.

سوئینگ به خبرنگاران ذکر شد: اگر واردات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اجتناب کرده اند روسیه قطع شود، اوضاع جدی تر احتمالاً خواهد بود. {در این} زمان ما شاهد عالی افتادگی از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب ناپذیر در آلمان خواهیم بود.

سوئینگ علاوه بر این اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی اروپا خواست اقداماتی را برای کشتی همراه خود تورم در اصل کار قرار دهد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید