منتشر شده سریال کمدین "خوشنام" اجتناب کرده اند جامعه ۱
حمید لولایی، هومن حاج عبدالله، عباس جمشدی فر، شهره لرستانی، فریده سپاه منصور، سحر ولدیبیجی، امیر کربلایی زاده، امیر غفارمنش، رضا فیضی، مهرداد ضیا، ساناز سمواتی، خسرو احمدی، نیلوفر این سریال راجفر است.