منافع کشور باید با دیپلماسی مقتدرانه و فعال تامین شود


مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت:وگو وی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: شاهد دیپلماسی فعال دولت آقای رئیسی در منطقه و وزارت نفت هستیم که با فعالیت گسترده خود انرژی را به کشورهای منطقه می فروشد. دستور جلسه. “

وی افزود: موفقیت هایی که در این مدت کوتاه در نتیجه این دیپلماسی فعال به دست آمد نشان می دهد که مانند دولت قبل نباید همه چیز با تصمیم آمریکا و آمریکا به تعویق بیفتد. اجازه بدهید، ما می توانیم همه چیز را انجام دهیم.”

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در روزهای اخیر شاهد بوده ایم که مطالبات خود را از عراق دریافت کرده ایم که در سایه دیپلماسی فعال دولت سیزدهم محقق شده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: آزادسازی این دارایی ها می تواند آرامش را در بازار ایجاد کند و امیدواریم هرچه جلوتر می رویم ثبات اقتصادی در کشور بیشتر شود.

وی افزود: مانند دولت گذشته، نباید همه امور کشور با توافق غرب به تأخیر بیفتد و باید با ورود به دیپلماسی مقتدرانه و فعال مانند جریان دولتی، منافع کشور تأمین شود.

پایان پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید