مقام روس : با چهار موشک به نام قبیله شجاع ایرانی، شرق و غرب آمریکا را از نقشه محو می‌کنیم
چند روز قبل سرگئی کاراکایف،فرمانده نیرو‌های موشکی روسیه گفته بود که موشک سارمات، که نام آن برگرفته از قبیله شجاع ایرانی است شمشیر انتقام این کشور از دشمنان خواهد بود… در صورت استفاده روسیه از موشک‌های اتمی جدید «سارمات-۲» چیزی از سواحل آمریکا باقی نمی‌ماند و «ابر قارچی شکل» ناشی از انفجار اتمی از کشور مکزیک قابل رویت خواهد بود.