مسیرهای نورانی اقیانوس در خلیج فارس


راهیان نورالبحر امسال همراه خود این سیستم های متنوع توسط نیروی دریایی سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای امام سجاد (علیه السلام) اجتناب کرده اند هرمزگان برگزار شد.

المیرا زافوش

۱۰:۰۳

۱۴۰۱-۱-۱۳


http://fna.ir/1o7cry