مسمومیت الکلی ۱۲ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت منصفانه جوان در هرمزگان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشکده علوم پزشکی هرمزگان صبح در امروز گفتن کرد در کمتر اجتناب کرده اند ۴۸ ساعت ۱۲ نفر همراه خود علائم مسمومیت الکلی به بیمارستان شهید محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان خلیج فارس، بندرعباس مراجعه کردند کدام ممکن است متاسفانه منصفانه تن اجتناب کرده اند آنها جان باخت

وی همراه خود گفتن اینکه مراجعه کنندگان ۱۲ آقا در بازه سنی ۱۸ سال به همان اندازه ۶۵ سال بودند ذکر شد : متوفی منصفانه جوان ۲۶ ساله بود کدام ممکن است علی رغم انجام ارائه دهندگان درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیالیز جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داد.
  
دکتر نوروزیان در یکپارچه افزود: قابل انجام است شاهد منصفانه طغیان جدید اجتناب کرده اند مسمومیت الکلی باشیم ، لذا اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند خوردن هر گونه الکل پرهیز نمایند چرا کدام ممکن است قابل انجام است همچون ادوار قبلی عده ای منعفت طلب جان مردم را به مخاطره اندازند.

نوروزیان درخاتمه ضمن هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر عدم خوردن هر گونه داروها الکلی ذکر شد: اشخاص حقیقی در صورت بیانیه علائمی معادل سرگیجه، تهوع، عوارض، اختلال تخیل و پیش بینی، سریعا به اورژانس مراجعه نمایند.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید