مدیریت بحران: شهروندان در برخی از مناطق پایتخت در صورت وقوع زلزله ۶ ریشتری در قفل هستند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به این سوال که اگر زلزله ای به بزرگی ۷ یا ۸ ریشتر در تهران رخ دهد، چه زیرساخت هایی برای امدادرسانی مهیا شده است، گفت: کار زیاد است. انجام شده است البته هنوز جای کار زیاد است باید انجام شود که در دستور کار است.