مدیران تلگرام سه کاناله "سایه نویس، نیمه سری و سری" دستگیر شدند
دستگیرشدگان سه نفر هستند که در مدت فعالیت خود از خلاء قانونی در مدیریت فضای مجازی کشور و از طریق بستر پیام رسان تلگرام سوء استفاده کرده اند.