محسن رضایی بزرگترین افتخار خود را گفت
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در توییتر نوشت: بزرگترین افتخار من فراگیری خدمت سربازی در مدرسه خمینی کبیر بود. مرد بزرگی که استثنایی بود و تاریخ ساز شد و خاستگاه جدیدی در تاریخ ایران ایجاد کرد. او در برابر ظالمان و دزدی و راه سعادت پیش ما بود.