مجلس چهارشنبه صلاحیت وزیر کار را بررسی می کند


سخنگوی هیات رئیسه شورای اسلامی از بررسی صلاحیت مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه چهارشنبه هفته جاری مجلس خبر داد.

مقاله چهارشنبه مجلس بررسی صلاحیت وزیر کار اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.