مایکل سیلور: مردم هنوز نمی دانند که قیمت یک بیت کوین یک بیت کوین است
این نرخ ارزهای دیجیتال را به ارزهای فیات مرتبط نمی کند و علیرغم فشار شدید آمارهای کلان اقتصادی بر قیمت بیت کوین، ارزش آن ثابت می ماند.