ماکسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد وانت پرهزینه قیمت زبان چینی (+ عکس)مخزن ذخیره هیدروژن ممکن است حدود ۶.۴ کیلوگرم هیدروژن همراه خود فشار بالا را در شخصی جای دهد.