ماکارونی ۱۹۱ درصد گران شد/ از فروردین ۱۳۹۶ تاکنون ۹ برابر اقلام خوراکی را افزایش داده ایم.
یک کارشناس برجسته بازار که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز هست، در این زمینه به دیده بان ایران می گوید; عوامل مختلفی بر افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی تاثیرگذار است و نمی توان انتظار داشت که یک محصول در بازار فعلی با افزایش قیمت مواجه نشود.