ماسک و تهویه مطبوع دو پروتکل مهم برای مقابله با توصیه‌های زیر رشته‌های Omicron / ضد کرونا برای زائران هستند.
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که برخی از مداخلاتی که برای مقابله با این همه‌گیری باید به آن توجه کنیم، ماسک و تهویه مطبوع است. این دو پروتکل دو مداخله غیر بالینی بسیار مهم در برابر اپیدمی هستند.