لیست جالب بهترین خودروهای بازار آمریکا با مدل ۲۰۲۲ / کره ای و موفقیت بی پایان! (+عکس)خودروهایی که در مقاله زیر به آنها اشاره می شود، مجموعه ای شگفت انگیز از سال ۲۰۲۲ هستند، اما نکته جالب در این میان به حضور گرم خودروهای کره ای مربوط می شود…