لغو پروانه فعالیت در انتظار تخلف کوره – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهاندرویش علی حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نانوایان شکسته شده در مرحله اول ۳۰ درصد و در مرحله دوم ۵۰ درصد سهمیه آرد خود را کاهش دادند. نزدیکترین فر تعویض می شود و در صورت تکرار مجوز فعالیت آنها لغو می شود.