قلی زاده با تیم ملی تمرین نمی کند / مورد: مصدومیت در تمرین
دکتر علیرضا شهاب، فیزیوتراپ تیم ملی فوتبال بزرگسالان درباره آخرین وضعیت قلی زاده گفت: این بازیکن از ناحیه مچ پای چپ دچار آسیب دیدگی شد و به همین دلیل چند روزی در تمرینات گروهی غایب خواهد بود.