قرار گرفتن بیش از حد بیضه ها چه مشکلاتی ایجاد می کند؟ سلامت لیپوماتیک | کویتوس


در جراحی بزرگ کردن سینه ، قاعده باید در رابطه با کمیت مورد توجه قرار گیرد و بنابراین هرچه حرفه ای سنگین تر باشد ، اندازه آن بیشتر است ، شانس کمتر برای حفظ نتایج دائمی آن وجود دارد. در واقع ، با گذشت زمان ، نیروی جاذبه وزن های مرطوب (که طبی هستند) را به سمت پایین می کشد. این پدیده معمولاً در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما اگر حجم پروتز بیشتر از مقدار مشخصی باشد ، در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ می دهد. هرچه وسعت بیماری بیشتر باشد ، احتمال تماس مشکل با پوست به دلیل آزاد شدن بیشتر سطح برای جابجایی تومور و آتروفی اجتناب ناپذیر پوست بیشتر می شود. بدنهای سرد مشکل را می پوشانند.

دیدگاهتان را بنویسید