قرارهای جدید در شبکه دو سیما


به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر آراسته مدیر شبکه دو سیما به عنوان «معاون شبکه دو»، سحر دانشور به عنوان «مشاور مدیر شبکه در امور بازرگانی» و خانم ها و مرضیه پروده سمت قبلی خود را به عنوان “مدیر پروژه” داشت. و برنامه «منصوب شد. پیش از این آقای حمیدرضا دیبایی خو به عنوان قائم مقام و آقای حبیب میدانچی به عنوان مدیر پروژه این شبکه فعالیت می کردند.

حامد بامروت نژاد در قضاوت ناصر آراسته به عنوان قائم مقام این شبکه اظهار داشت: از گذشته شما را در مسیر رسیدن به اهداف و تحقق برنامه ها قرار می دهد.
او همچنین به عنوان مشاور مدیر شبکه در امور زنان، اقتدار خانواده را در تولیدات بالا برد و با استفاده از توانمندی های بومی، شبکه را به شاخه ای از مرجعیت خانواده تبدیل کرد.از خانواده ایرانی-اسلامی برای الگوسازی و ترسیم چهره ایرانیان. . زنان در اقلیم‌های مختلف، انقلاب اسلامی را با تأکید بر زنان مربی و جامعه‌ساز و پیگیری مطالبات زنان در شبکه برجسته کرد.
مدیر شبکه دوسیما در بیانیه ای از سوی رئیس طرح و برنامه که مسئولیت مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی این شبکه را نیز بر عهده دارد، ضمن تاکید بر اهمیت برنامه ریزی محتوایی برای تولیدات آتی و پیش بینی برنامه ریزی مناسب در سطح ملی و مناسبت های مذهبی، تقویت زیرساخت های موثر طراحی، تقویت زیرساخت های موثر در طراحی و نظارت بر کیفیت محصول و همچنین استفاده مناسب از توان متخصص و متخصص موجود در شبکه منابع انسانی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید