قدس پایتخت غیر سکولار جبهه از دوام است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود فاضلی‌نیا در مراسم راهپیمایی روز قدس شهرستان بیله‌سفر اظهار کرد: روز قدس لیله‌القدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز آینده‌ساز سیاسی جهان اسلام است.

وی تصریح کرد: قدس شناخته شده به عنوان نخستین قبله مسلمانان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وطن صدها فلسطینی مظلوم است کدام ممکن است ده‌ها سال است غصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۱۹۴۸ شاهد جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک‌کشی این رژیم غاصب هستیم.

به فرماندهی محل کار تصویر ولی فقیه در سپاه ناحیه بیله‌سفر همراه خود ردیابی به اینکه در حمایت اجتناب کرده اند مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا انزجار اجتناب کرده اند ظالمان همه ملت‌های جهان به پا خاسته‌اند، اظهار داشت: قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین پاره تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جگر گوشه اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌های مسلمان نمی‌توانند نسبت به امور مسلمانان بی‌تمایز باشند.

حجت‌الاسلام فاضلی‌نیا به حمایت اجتناب کرده اند قدس شناخته شده به عنوان سمبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبله اول مسلمانان جهان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: حمایت اجتناب کرده اند قدس عالی دشواری حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی است کدام ممکن است اگر سرزمینی توسط عالی رژیم جامد، ظالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک‌کش غصب شود، مسئولیت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی ما است کدام ممکن است مقابل آنها بایستیم.

وی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: امام راحل روز قدس را شناخته شده به عنوان عالی میراث دائمی به جهانیان در دسترس بودن داشتند کدام ممکن است روز همبستگی مسلمانان همراه خود آرمان‌های قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی شدن روز قدس، امتیازات جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال فلسطین در رأس امور مسلمانان قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم آینده مسلمان را رقم بزنیم.

حجت‌الاسلام فاضلی‌نیا اضافه کرد: شبیه به‌گونه کدام ممکن است در لیالی قدر آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدرات شخص خاص رقم می‌خورد، آینده امت اسلام روی زمین نیز در روز قدس رقم خواهد خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت هر مسلمانی هست کدام ممکن است روز قدس را گرامی بدارد.

وی دقیق کرد: همراه خود گرامیداشت قدس آبروی پوچی جهانی اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بیش اجتناب کرده اند پیش می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره پلیدشان به دنیا ایجاد می‌شود.

حجت‌الاسلام فاضلی‌نیا همراه خود ردیابی به اینکه جهان اسلام به برکت صدور پیام روز قدس میعادگاه موحدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداباوران جهان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری فلسطین بهترین معیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده‌کش برای ایجاد حق اجتناب کرده اند باطل است، یکپارچه داد: حکام بازو نشانده برخی کشورهای قلمرو بدانند کدام ممکن است اسرائیل غده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگل سرطانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه دوره ای‌سازی روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت ننگین قیمت کاهش یافته قرن، شکست خورده است.

به فرماندهی محل کار تصویر ولی فقیه در سپاه ناحیه بیله‌سفر اظهار داشت: هر حاکمیتی به در نظر گرفته شده دوره ای‌سازی روابط همراه خود این رژیم غاصب باشد، همراه خود شیطان بیعت کرده چرا کدام ممکن است اسرائیل یادآور شیطان دشمن بدیهی جهان اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ امتی اجازه نمی‌دهد کدام ممکن است حاکمیتش همراه خود طاغوت بازو دوستی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مرام سیدالشهداست کدام ممکن است همراه خود دشمن قیمت کاهش یافته نکند.