قدرتمندترین هویتزر خودگردان جهان؛ از خاطره شوروی سابق و دوست امروز روس ها تا قهرمان سنگین وزن آلمان! (+ عکس)
با توجه به اهمیت توپخانه و به ویژه هویتزر خودکششی، کشورهای مختلف دنیا توجه ویژه ای به تولید این سلاح دارند و از قوی ترین نمونه ها در این زمینه بهره می برند.