قبوض جدید برق برای پرمصرف‌ها نجومی شد
با صدور قبوض در این دوره، مشترکان پرمصرف با ارقام جدید در پلکان‌های مصرف برق مواجه خواهند شد.