فیلم| حمایت مورینیو از مردم مظلوم فلسطین و غزه +زیرنویس فارسیفیلم| حمایت مورینیو از مردم مظلوم فلسطین و غزه +زیرنویس فارسی