فردا ۱۵ فروردین وقت اذان صبح برای نماز چقدر است؟


اذان روز ۱۵ فروردین ساعت ۵:۲۱ دقیقه در تهران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید در ساعت ۶:۴۷ طلوع می تدریجی.

برای ورود سریعتر به اطلاعات جدید در این زمان، Camapress اینستاگرام را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کماپرس، اذان صبح دومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان در شیراز ساعت ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {طلوع آفتاب} ساعت ۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶ دقیقه گفتن شده است.

اذان صبح در شهر تاریخی یزد ساعت ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ دقیقه است. زمان طلوع خورشید ۶ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ دقیقه {خواهد بود}. روزه داران مشهدی فردا به همین ترتیب به همان اندازه ساعت ۴:۴۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶:۱۴ صبح جایگزین افطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامه نماز دارند. زمان اذان صبح در حجه قم ساعت ۵:۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلوع خورشید ساعت ۶:۵۰ دقیقه گفتن شده است.

برای ورود سریعتر: