فدراسیون فوتبال موظف به پرداخت ۳۵۴ هزار یورو دیگر شد
پس از باطل شدن حکم پرونده مارک ویلموتس در دادگاه عالی ورزش، CAS نیز تصمیم مانوئل فررا، دستیار بلژیکی ویلموتس را اعلام کرد که بر اساس آن فدراسیون فوتبال باید ۳۵۴ هزار یورو به اضافه ۵ درصد به او بپردازد. سود سالانه.