غذای چربی سوز !! – هماهنگی سایت های تغذیه و ورزش خوب


البته هیچ غذای چرب یا چربی سوز وجود ندارد. اصطلاح “رژیم چربی سوزی” برای اشاره به غذاهایی است که با تحریک معده ، کاهش اشتها یا کاهش مقدار غذای خورده شده ، چربی را کاهش می دهند. بسیاری از غذاها متابولیسم را تحریک می کنند. با این حال ، برخی از غذاها ، مانند فلفل قرمز ، ممکن است تأثیر بیشتری بر متابولیسم نسبت به سایر داروها داشته باشند. خوردن این غذاها در کنار رژیم غذایی منظم می تواند به کاهش وزن شما کمک کند.

برخی از غذاها مانند آجیل می توانند گرسنگی را به تاخیر بیاندازند. مصرف این غذاها می تواند به تنظیم هوس ها و کاهش مصرف غذا و ایجاد پوست کمک کند.

چه غذاهایی کمک می کند و چربی اشباع نامیده می شود؟

آجیل: آجیل سرشار از پروتئین و چربی های خوب است که هر دو برای کاهش گرسنگی در طول زمان مفید هستند. و افراد می توانند بدون افزایش وزن ، آجیل را در رژیم غذایی سالم قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید