عید همراه با وابسته سابق علی دایی / ذوالرحمی: ساده خوب سال است کدام ممکن است همراه با خانوار ام عید / برای تراکتور در سال جدید آرزوی موفقیت دارم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، بابک ذوالرحمی یکی اجتناب کرده اند فوتبالیست های سودآور تبریزی بود کدام ممکن است نتایج خوبی نیز همراه خود این خدمه کسب کرد. او چندین سال در خدمه صبا باتری همراه خود علی دایی همبازی بود. ذوالرحمی هم اکنون یکی اجتناب کرده اند مربیان تجهیزات گلف آلومینیوم حکمتی تبریز است.

فینال روز نوروز سال ۱۴۰۱ را به او تقدیم کردیم.

فارس: اولین تعطیلی کدام ممکن است جشن گرفتید کی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {چه کسی} آن را جشن گرفتید؟

ذوالرحمه: کودک کدام ممکن است بودیم خیلی عید می گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اصولاً اجتناب کرده اند پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم عید می بدست آوردم.

فارس: نوروز برای شما ممکن است چه معنایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه خاطراتی اجتناب کرده اند نوروز دارید؟

ذوالرحمه: آنها سال جدید را یک بار دیگر تحریک کردن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید را جدا گذاشته اند. قدیم ها سه ۴ روز مانده به عرضه سال به شمال می رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بیستم شمال می ماندیم. آن زمان ها فوق العاده شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش نشدنی بود.

فارس: یادآوری ای اجتناب کرده اند نوروز در اتصال همراه خود بازی دارید؟

ذوالرحمه: سال ۱۳۶۱ همراه خود صبا قهرمان جام حذفی شدیم، به خاطر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، پرویزخان اردوی راه انداخت، این تنها سالی بود کدام ممکن است برای جشن جدا خانوار نبودم، با این حال عمومی خوش تحویل داد.

فارس: عید می گیرید؟ اولین {کسی که} عید را تبریک اظهار داشت کیست؟

ذوالرحمه: وقتی کودک بودم، سفر را جشن می بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هم دارم. اولین {کسی که} سال نو را {به یکدیگر} تبریک اظهار داشت نامزد ممکن است است.

فارس: عرف های عجیب و غریب دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام نوروز را چگونه می پسندید؟

ذوالرحمه: از طریق سعی می کنم حواسم به همه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احوال اطرافیانم را جویا شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم برای دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار منتظر عید نباشم.

فارس: برای عید بیشتر اوقات چه این سیستم ای دارید؟

ذوالرحمه: ممکن است قصد بازدید دارم با این حال امسال نرفتم چون پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم حوصله دارند.

فارس: در گذشته اجتناب کرده اند عید در کارهای خانه به خانم کمک می کنید؟

ذوالرحمه: ۹ ساده عید، ممکن است در همه زمان ها در کارهای خانه کمک می کنم.

فارس: اجتناب کرده اند برگزاری مسابقات فوتبال در عید حمایت می کنید هر دو جایگزین؟
ذوالرحمه: ممکن است مخالفم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است گیمرها جایگزین به سختی آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید داشته باشند.

فارس: عید ۲۰ سال پیش مکان بودید؟ عید ۱۰ سال پیش؟

ذوالرحمه: ممکن است ۲۰ سال پیش آنتالیا بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ سال پیش عید در شمال ملت.

شوالیه: سال ۱۴۰۰ برای شما ممکن است چطور بود؟

ذوالرحمه: خداروشکر خوشایند بود جز حوصله پدرم.


خدمه فوتبال تراکتور ۱۹۹۹ / ایستاده ذوالرحمی در ردیف دوم اجتناب کرده اند راست

فارس: پیام نوروزی را برای ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبالدوستان تبریزی کشتی کنید؟

ذوالرحمه: نوروز باستانی را به همه ایرانیان پاک اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردار نیک تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی پیروزی های شیرین در سال جدید برای ایشان دارم.

انتهای پیام/۶۰۰۱۷
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید