عمران خان: آمریکا پایین توطئه های من می خواهم برای سرنگونی است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش رویترز، عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز شنبه مقامات واشنگتن را به حمایت اجتناب کرده اند جنبشی کدام ممکن است جستجو در برکناری وی است، متهم کرد.

عمران خان کدام ممکن است فردا یکشنبه رای خواهد داد جری او صریحاً اظهار داشت: “اقدام برای برکناری من می خواهم دخالت بدیهی آمریکا در پوشش خانه پاکستان است.”

wi قبلا وی علاوه بر این تلویحا آمریکا را به کف دست از گرفتن در توطئه سرنگونی مقامات اسلام آباد متهم کرد.

وزارت خارجه پاکستان روز جمعه کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد به همان اندازه نارضایتی شخصی را اجتناب کرده اند اسلام آباد {به دلیل} دخالت در امور خانه این ملت ادعا تنبل.

در یازدهم فوردن میمران خان ادعا کرد کدام ممکن است در اوایل مارس ۲۰۲۲، نامه ای اجتناب کرده اند فرستاده پاکستان در یک واحد ملت غربی بدست آمده کرده است کدام ممکن است در آن قالب ائتلاف جایگزین برای رای عدم اعتقاد به او تشریح شده است.

او هدف این شبح را امتناع وی اجتناب کرده اند تحمیل پایگاه نیروی دریایی خارجی در گرد و غبار پاکستان می گوید.

در آن نقطه اگرچه نخست وزیر پاکستان اجتناب کرده اند ملت مبدأ این نامه نامی نبرد، با این حال دارایی ها خبری ادعا کردند کدام ممکن است این نامه اجتناب کرده اند سوی فرستاده پاکستان در آمریکا پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود برخی افسران بومی کشتی شده است. ماموریش نوشته شده است.

آمریکا اتهامات درمورد به کف دست از گرفتن در امتحان شده برای منزوی جمع کردن عمران خان را رد کرد.