عفو یک محکوم انتقام جویی در فارس
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس از زحمات معاونین، سرپرستان، قضات، اعضا و کارکنان در توسعه حل اختلاف و داوری در استان قدردانی کرد و خواستار مشارکت معاونین و روسای کلیه حوزه های قضایی شد. استان در استان ترویج فرهنگ صلح و آشتی