عربستان کاهش تولید نفت روسیه را جبران می‌کند
سعودی ها تاکنون به توافق خود با روسیه بر سر سطح تولید نفت پایبند بوده اند. اما این توافق در ماه سپتامبر منقضی خواهد شد که می تواند فرصتی برای توافق با آمریکا در مورد سطح تولید نفت در آینده ایجاد کند.