عبدالرضا داوری; پیشنهاد «ایزد نشان» به جای «آیت الله»/ کمتر نقد سیاسی
این فعال رسانه ای در نامه ای به حداد عادل پیشنهاد کرد که برای مقام ولی فقیه به جای آیت الله از عبارت «ایزد نشان» استفاده شود تا جایگاه او در بهشت ​​مشخص شود.