ضرورت ارتقای تعامل دانشگاه های لرستان با نهادهای فرهنگی و علمی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زویار امروز در دیدار روسای دانشگاه ها و مدیران دانشگاه های لرستان اظهار داشت: دانشگاه ها منشا تحول هستند و ارتباط عمیق دانشگاهیان با جامعه، سایر نهادها و نهادهای فرهنگی و علمی برای پیشبرد بهتر اهداف ضروری است. و موارد مربوطه باید ایجاد شود زیرا ارتباطات منجر به افزایش ظرفیت ها می شود.

وی تصریح کرد: نگاه به آموزش به عنوان نقطه شروع بحث های علمی و دستیابی به ارتباط علمی دانشگاه و آموزش و پرورش در زمینه برنامه ریزی، مشاوره و سایر نیازهای دانشجویان بسیار مهم است.

استاندار لرستان ادامه داد: این ارتباط نقش موثری در آینده دانش آموزان و دانشجویان و همچنین انتخاب رشته های مرتبط با نیاز جامعه و در نتیجه تاثیر مستقیم در رفع نیازها خواهد داشت. از بخش کسب و کار

زویار تصریح کرد: با بررسی وضعیت موجود می توان به ارتباط با محتوا و مفهوم نیاز اساسی دانشگاه ها دست یافت که با ایجاد ارتباط بین دانشگاه ها و سایر نهادها و دستگاه های اجرایی محقق خواهد شد.

وی بیان کرد: بسیاری از مشکلات و کمبودها را می توان با استفاده از ظرفیت پژوهش های علمی برطرف کرد و در این راستا لازم است دانشگاه نیز به عنوان نقطه قوت نقش خود را ایفا کند.

استاندار لرستان افزود: دانشگاه شرایطی است که پذیرش مسئولیت مستلزم استفاده از توان علمی بالایی است، از این رو تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این مجموعه در آینده ای که باید برای آن طراحی شود، تاثیرگذار است.

زویار با تاکید بر استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، یادآور شد: دانشگاه شرایط را برای توسعه و گسترش تحقیقات فراهم کرده و باید از تحقیقات علمی در تمامی سطوح این پژوهش استفاده شود.

وی گفت: استفاده از ظرفیت ها و امکانات سایر دستگاه های اجرایی نیز راهکاری در جهت انجام فعالیت های فرهنگی و علمی دانشگاه ها است و لازم است دانشگاه ها با نهادها و دستگاه های اجرایی ارتباط همه جانبه ای برقرار کنند. دیگر در این زمینه».