صندوق بازنشستگی: برای طرح های بیمه ای یا غیر بیمه ای بازنشستگان وجه نقد دریافت نمی شود
در اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری آمده است: اخیراً مشمولان با تنظیم طرح هایی با تماس با مستمری بگیران و کارکنان این صندوق از بازنشستگان طلب وجه می کنند.