صعود دومین زن ایرانی در سال جاری به قله اورست
او با انتشار پستی اعلام کرد که در ۲۵ اردیبهشت و در ساعت ۹ صبح به اورست رسیده است.