صرافی میکرو بیت کوین در کانال ۴۶۰۰۰ دلار


قیمت بیت کوین نسبت {به روز} قبلی ۴ دلار کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۴۶۱۸۰ دلار رسیده است. در حالی کدام ممکن است قیمت این پول خارجی دیجیتال نسبت به هفته قبلی کاهش یافته است است، برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران اجتناب کرده اند قیمت ۵۰ هزار دلاری این پول خارجی دیجیتال صحبت کرده اند.

برای ورود سریعتر به فینال اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال، Camapress اینستاگرام را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کاماپرس، قیمت این پول خارجی دیجیتال در هفته قبلی به کانال ۴۸۰۰۰ دلار رسید، با این حال اجتناب کرده اند هفته قبلی قیمت یک بار دیگر کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در کانال ۴۶۰۰۰ دلاری به وفاداری نسبی رسیده است. همراه خود این جاری، مایکل ون دیپاپ، تحلیلگر کوین تلگراف، همراه خود ملاحظه به بازگشت فعلی پول خارجی دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت پشتیبانی جدید، به احتمال بازگشت بیت کوین به محدوده ۵۰۰۰۰ دلار ردیابی کرد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

با این حال برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران نیز معتقدند کدام ممکن است قیمت این ارزهای رمزپایه معادل ۲ ماه قبلی در اوایل آوریل مقیاس را کاهش می دهد. این اشخاص حقیقی به کمیت تراکنش‌های بیت‌کوین در صرافی‌های غول پیکر کنجکاوی‌مند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نکته ردیابی کردند کدام ممکن است کمیت تراکنش‌های این ارزهای رمزپایه مورد پسند در جاری حاضر کمتر اجتناب کرده اند هفته اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بالا اسفند ماه است.

پیش سوراخ بینی قیمت بیت کوین بالقوه است

دانش قراردادهای مختصر به همان اندازه بلندمدت حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است تمایل تخفیف پرهزینه در بازارهای معاملاتی کاهش چندانی ندارد. داده های این اندیکاتور آرم می دهد کدام ممکن است احساسات تخفیف پرهزینه در ۲ هفته قبلی تقریباً ملایم {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است مقدمه ای برای افزایش نوسانات قیمت بیت کوین در روزهای بلند مدت باشد.

بر ایده داده های بازار مشتقات، ۵۵ سهم اجتناب کرده اند تخفیف پرهزینه معتقدند کدام ممکن است قیمت این پول خارجی دیجیتال در ماه مه بالای ۴۴۰۰۰ دلار {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این پول خارجی دیجیتال مورد پسند کمتر اجتناب کرده اند آن نخواهد بود.

برای ورود سریعتر: