شیوع طاعون نشخوارکنندگان در البرز
رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: نمونه برداری لازم از لاشه تازه دام های تلف شده انجام شد و پس از آزمایشات انجام شده توسط دامپزشک، شیوع این بیماری تایید شد.