شیفتگی؛ طراح خلاق آمریکایی و دردسر علاقه به هواپیما! (+ عکس)
شیفتگی طراحی متفاوت و آینده نگر داشت و قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه به علاوه حداکثر سرعت ۲۰۹ کیلومتر در ساعت یکی از ویژگی های مهم آن بود.