شوخی ۴ ستاره در سراسر جهان فوتبال همراه خود علی دایی در پایین صحنه قرعه کشی جام جهانی (فیلم)
شوخی های متیوز، کافو، کیهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکوچا همراه خود علی دایی را اجتناب کرده اند پایین صحنه قرعه کشی جام جهانی تماشا کنید.