شهرداری شیراز در ایام نوروز دچار ضرر سازه ای شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مسعود زاریعی در پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین مونتاژ شورای اسلامی شهر شیراز تصدیق شد: در گذشته اجتناب کرده اند عید نوروز ۲۵ موردی کدام ممکن است شهرداری موظف به این را امتحان کنید ها بود به شهرداری شیراز ابلاغ شد.

وی افزود: برای اولین بار در درجه کلان شهر ستاد نظارت بر شهرداری در شیراز تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های شهرداری در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آن مورد تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل قرار گرفت.

الزاری تاکید کرد: بر ایده با توجه به بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰۰ اعتراض تعیین مقدار شده است کدام ممکن است به افسران کشتی شده است این زمینه تعمیر این مشکلات در شهرداری شیراز در حالی فراهم شد کدام ممکن است تنها ۶۰ نسبت مشکلات {در این} بخش برطرف شد.

این عضو شورای شهر شیراز دقیق کرد: شهرداری شیراز در نوروز سال ۹۴ دارای هشت وضعیت عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ضرر سازه ای بود کدام ممکن است همراه خود حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در محل های تخصصی بازرسی تبدیل می شود.

به آموزش داده شده است مسئولان شهرداری شیراز، این موسسه در نوروز سال ۱۳۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند بالا سفر نوروزی بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ نفر را به صورت لحظه ای اسکان داد.

چرا شهرداری کار کردن را گزارش نکرد؟

رضا محمدیان یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای اسلامی شهر در مونتاژ علنی شورای شهر اظهار داشت: نزدیک به ۳ میلیون مسافر وارد شیراز شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بهتر از جایگزین برای دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد عملکرد های شیراز است کدام ممکن است این دنیا بود کدام ممکن است گم شد.

محمدیان افزود: در همه زمان ها رسم بر این بوده کدام ممکن است شورای اسلامی شهر شیراز در اولین مونتاژ بعد اجتناب کرده اند نوروز میزبان شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان وی بود به همان اندازه گزارشی اجتناب کرده اند کار کردن شخصی در نوروز حاضر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون این پرس و جو پیش می آید کدام ممکن است چرا شهرداری نپذیرفت. هر اقدامی برای گزارش». کار نمی شود.

این عضو شورای شهر در شکسته نشده رئوس مطالب کرد: شیراز شهر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب است. آن یک است آثار هنری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی کار کردن مسئولان شهری شیراز باید به گونه ای باشد کدام ممکن است دنیا اجتناب کرده اند این ورزش ها لذت ببرد ۹ اینکه چهره شیراز در دنیا همراه خود تخلیه عکسها در دنیای آنلاین ما مخدوش شود.

وی شکسته نشده داد: تصاویری را چاپ شده کرد کدام ممکن است مردمان اجتناب کرده اند دیوارهای یادآوری بالا رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره شیراز را زشت کرد در حالی کدام ممکن است ورزش های زیبایی شناختی در شیراز باید همراه خود اصالت بیشتری صورت گیرد.