شهرداری باید برای بلعیدن دارایی ها آب راه اقتصادی داشته باشد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شربیانی در پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین مونتاژ شورای شهر تهران در ادعا های شخصی بر لزوم اصلاح الگوی بلعیدن آب در شهر تهران {به دلیل} ناکافی بودن ذخایر آبی در پایتخت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در سال ۱۳۸۰، شاهد اصلاح الگوی بلعیدن آب در تهران هستیم. ذخایر آبی وضعیت مناسبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به افراد حافظه من را آهسته دوید کدام ممکن است این مثال آبی در سال وضعیت خاصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم اصلاح الگوی بلعیدن {در تابستان} همراه خود جمع آوری شده‌سازی مواجه خواهیم شد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: باید اجتناب کرده اند مسئولان ذیربط وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب برای {اطلاع رسانی} با اشاره به الگوی بلعیدن به این شورا دعوت شود. توبه باید افراد را در زمینه بلعیدن آب قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند‌های جدیدی را متعهد شدن کرد. از فرآیند های زودتر پاسخگو نبودند.

وی ذکر شد: ما باید در کار افراد سهیم باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به توانمندی های عظیم آموزشی شهرداری اجتناب کرده اند این قابلیت برای گزارش بلعیدن آب استفاده می کنیم کدام ممکن است در واقع {در این} زمینه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما عملکرد ویژه ای دارد.

شربانی تصریح کرد: اجتناب کرده اند شهرداری خواستیم اجتناب کرده اند دارایی ها آبی استفاده تنبل صرفه جو داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش دهند بلافاصله {در این} راستا حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از یک راه یا دیگری نهاد شهرداری باشد کدام ممکن است {در این} زمینه پیشگام {بوده است}.