شهادت یک افسر نیروی انتظامی در یزد
ستوان دوم جواد زارعی متولد ۱۳۶۹ در بوانات فارس بود که به همراه خانواده از جمله همسر و دو فرزند ۵ و ۲ ماهه در یزد مشغول به کار بود.