شناسایی ۳۰ ساختمان و ساختمان در حال ریزش در بوشهر
مدیر منطقه یک شهرداری بوشهر: قصور و حتی بی توجهی جزئی در بخش فنی مرتبط در کنار این کمبودها می تواند منجر به حوادث ناگوار شود.