شناسایی ۳۳۷۹ بیمار جدید کرونا / ۵۴ نفر دیگر فوت کردند
در حال حاضر ۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.