شرایط و سهمیه خرید دلار با کارت ملی/ از کدام صرافی ها دلار می خرند؟
پیش از این هر فرد می توانست هر سال با کارت ملی تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز خریداری کند. این سهمیه اکنون به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.