«سیاه چاله» به زبانی بسیار ساده و علمی: ماجرای این کشف شگفت انگیز چیست؟!
تا قبل از انیشتین، دانشمندان فکر می کردند که فضا یک «خلاء» است و هیچ تأثیری بر اجسامی که در آن حرکت می کنند ندارد. اما انیشتین گفت که فضا دارای بافتی پنهان و خاصیت ارتجاعی یا خم شدنی است… جان مایکل گفت که اگر جسمی وجود داشته باشد که قطر آن ۵۰۰ برابر قطر خورشید باشد، چنین جسمی دارای گرانش بسیار زیاد و سرعت فرار خواهد بود. و تمام نوری که از چنین جسمی ساطع می شود، در اثر نیروی گرانش جسم، به خود این جسم باز می گردد و چون نور از ستاره خارج نمی شود، نمی توانیم از طریق «بینایی» اطلاعاتی درباره این جسم به دست آوریم.