"سیاست خارجی": دو دهه حماقت آمریکا و فرصت سوزی علیه ایران
فارین پالیسی: آمریکا هیچ راهبردی علیه ایران ندارد و سیاست های اشتباه و احمقانه دو دهه اخیر بارها فرصت های طلایی آمریکا را برای احیای روابط با ایران از بین برده است.