سکانسی از سریال برره که در افغانستان واقعی شد (فیلم)
انتشار ویدئویی از رژه نظامی نیروهای طالبان در خیابان های کابل سوژه طنز فضای مجازی شد و کاربران این رژه را با یکی از سکانس های سریال «شب های برره» مهران مدیری مقایسه کردند!