سوئد: با احتمال زمستان جنگی روبرو هستیم – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ماگدالنا اندرسون نخست وزیر سوئد در سخنانی گفت: جنگ انرژی روسیه عواقب خطرناکی برای اروپا دارد و ثبات مالی ما را تهدید می کند.

وی افزود: با احتمال زمستان جنگی مواجه هستیم و در صورت عدم اقدام ممکن است با ناآرامی های خطرناکی در کشورهای شمال اروپا و کشورهای حوزه بالتیک مواجه شویم.