سهم آسیب دیدگان از طرح ملی پرش مسکن چقدر است؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، رئیس بنیاد شهید اظهار داشت: دولت در راستای تعهد به تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت ۴ سال، به مسکن ایثارگران نیز توجه کرده و این موضوع را حداقل ۵ درصد حل خواهد کرد. طرح ملی پرش مسکن متعلق به فداکاران است.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز ۱۹ مهرماه در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی حضور یافت. در مورد سهم شهدا در طرح ملی مسکن لیش صحبت کرد.

سهم آسیب دیدگان پروژه پرش ملی مسکن

رئیس بنیاد شهید با تشریح فعالیت ها در استان گفت: در راستای تعهد به تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت ۴ سال، دولت به مسکن ایثارگران نیز توجه کرده و این موضوع را حل خواهد کرد. حداقل ۵ درصد طرح ملی پرش مسکن متعلق به فداکاران است. ۸۷۰ هزار شهید در کشور تحت پوشش بنیاد شهید بودند و ۸۰ هزار نفر از این افراد در زمینه مسکن، زمین و تسهیلات مسکن خدمتی دریافت نکردند. همچنین در حال حاضر ۶ هزار و ۱۳۰ نفر در استان مرکزی واجد شرایط دریافت تسهیلات زمین مسکن هستند.

بار مالی رشته درمان برای بنیاد شهید

قاضی زاده رشته درمان را رشته گرانی برای بنیاد شهید دانست و افزود: این رشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای این نهاد دارد در حالی که بودجه سالانه این نهاد ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. همچنین ۲ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه خدمات درمانی از دولت قبل برای بنیاد شهید و امور ایثارگران باقی ماند که این نهاد دو راهکار برای محدودسازی خدمات یا کاهش سطح خدمات یا افزایش منابع برای جبران این بدهی ها دارد.